شرح وظایف

 

- احداث،  ساماندهی و مناسب سازی فضاهای ویژه کودکان (فرهنگی، ورزشی و هنری) در شهر با ویژگی های ایمن، همه شمول، پاسخده، خلاق، انعطاف پذیر، متنوع و طبیع محور

 

- برگزاری جشنواره ها، همایش ها، کنگره های علمی و کارگاه های آموزشی در زمینه دستیابی به شهر دوستدار کودک با هدف رشد اجتماعی و روانی کودکان و رفع نیازهای آنان

 

- گرامیداشت وقایع فرهنگی و برگزاری جشن ها و نمایشگاه ها در مناسبت های مختلف

 

- توجه به فضاهای شهری (مانند پارک ها و فضاهای بازی) با هدف ایده طراحی آنها از نگاه کودکان

 

- ارتباط و تعامل دو سویه با سایر سازمان ها و بخش های غیر دولتی جهت پیشبرد برنامه های تدوین شده و تلاش در جهت دوستدار کودک شدن شهر در زمینه های مختلف

 

- حضور در جلسات همفکری و مبادلات ایده در راستای تحقق اهداف شهر دوستدار کودک

 

- تعریف پروژه های اجرایی پیرامون شهر دوستدار کودک

 

- هماهنگی و یکپارچگی در پیشبرد اهداف شهر دوستدار کودک

 

- همکاری با سایر سازمان ها، نهادهای دولتی و عیر دولتی فعال در حوزه شهر دوستدار کودک

 

- بررسی و توجه ویژه به توزیع کمی و کیفی خدمات و فعالیت های شهری برای کودکان