کودکان عامل پیوند نسل های گذشته و آینده در هر جامعه بوده و شهروندانی هستند که آینده شهر و کشور را می سازند. از این رو توجه به ایجاد محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی با نیازهای  او که در دوران کودکی به آنها نیازمند است، زمینه رشد شخصیتی و تربیتی او را به عنوان نسل فردا فراهم می آورد و همچنین شهری سالم، شاد و پویا برای تعامل آنها با محیط بیرون به ثمر می رساند. شهر دوستدار کودک، شهری است که جایگاه کودک در آن محترم بوده و زمینه لازم برای تربیت سالم او در محیط ها و مکان های جمعی را فراهم می آورد. علاوه بر این زمینه ساز رشد اجتماعی، روانی، جسمی و معنوی کودکان بوده و حقوق کودکان به عنوان یک شهروند در جامعه شهری به رسمیت شناخته می شود. در این شهر نظرات کودکان در مورد شهر و فضاهای شهری به طور روزمره اخذ شده و تعامل لازم برقرار است.

 برای رسیدن به این اهداف دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک که شامل اصول، ویژگی ها و ضوابط راهبردی برای شهرداری ها می باشد، در شهریور ماه 1397 توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابلاغ شد. که مطابق این دستور العمل دبیرخانه شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین تعریف شده و این حوزه وظیفه هماهنگ کنندگی با سایر دستگاه های اجرایی و بخش های غیر دولتی را داشته و مجری سیاست ها و مصوبات شورای اجرایی می باشد. امید است که با تلاش های این دبیرخانه و سایر ارگانها بتوان نقش موثری در جهت رفع انتظارات کودکان و نیل به اهداف شهر دوستدار کودک ایفا کرد.

 

شیوا شهرامفر

رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک