پروژه‌های سیما و منظر شهری

 

 • - اجرای نقاشی دیواری مدارس
 •  
 • - اجرای نقاشی دیواری شیرخوارگاه ها
 •  
 • - اجرای نقاشی دیواری توسط کودکان کار
 •  
 •  - اجرای نقاشی دیواری توسط کودکان و نوجوانان سندروم دان
 •  
 • - ساخت المان های مناسبتی و دائمی در سطح شهر همچون المان دیوار قایم باشک، خانه مادر بزرگه، کلاه قرمزی و پسرخاله، ایموجی، - جعبه کادو و بادکنک، خانواده سلامت نوری در مسیر جاده سلامت، آدم برفی و...
 • - تهیه گلدانهای باغبان کوچولو
 •  
 • - زیباسازی کافوهای شهری در محور خیابان خیام و خیابان شهرداری
 •  
 • - مناسب سازی و زیباسازی فضای شهری در مناسبت های مختلف سال
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •