معرفی شهر دوستدار کودک

شهر دوستدار کودک:

شهر دوستدار کودک، شهری است که نیازهای کودکان را در کانون توجه قرار داده و تلاشی است در راستای توسعه، مناسب سازی، بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان، تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند و زمینه ساز رشد و ارتقاء ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی (اعم از امنیت، نشاط و سلامت و...) کودکان است. این رویکرد مدیریت شهری در زمره شهرهای زیست‌پذیر بوده و با هدف ارتقاء کیفی زندگی کودکان در شهر فعالیت می‌کند.

 

بیانیه شهر دوستدار کودک :

شهر دوستدار کودک، شهر یا اجتماع محلی است که در آن نظرها، نیازها، اولویت ها و حقوق کودک، بخش جدایی ناپذیر از سیاست ها و برنامه ها و تصمیم های عمومی باشد.

 

مرکز بین‌المللی شهر دوستدار کودک:

مرکز بین المللی شهر دوستدار کودک(CFC) مرکزی بین سازمانی و جنس وظایف آن برنامه ریزی و نظارت است و با مشارکت سایر سازمان‌ها و نهادها اداره می‌­شود.بدیهی است سازمان‌ها و نهادهای عضو باید در راستای برندسازی و حمایت از مرکز اقدامات لازم را انجام دهند. موقعیت مرکز در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تعیین می‌شود. اقدامات این مرکز در سه سطح سخت افزاری، نرم افزاری و فکر افزاری تعریف می‌شود.

 

شبکه شهر دوستدار کودک:

شبکه شهر دوستدار کودک عبارت از دفاتر اجرایی مستقر در سایر نهادها و سازمان های مرتبط با امور شهر که در شورای هماهنگی یا سیاست‌گذاری مرکز عضویت داشته و این دفاتر رابط مرکز با سایر بخش‌ها هستند.

 

دامنه فعالیتی و موضوعی:

نوع فعالیت‌­های مرکز عبارت است از ۱- برنامه ریزی؛ ۲- نظارت؛ ۳- پشتیبانی؛ ۴- ترویج، و قلمروی موضوعی مرکز عبارت است از: ۱. معماری وشهرسازی ۲. فرهنگی و اجتماعی؛ ۳. سلامت و محیط زیست ۴. حقوقی و امور بین الملل ۵. حمل و نقل و ترافیک