سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

همزمان با هفته ملی کودک:

اجرای سومین اجرای نمايش عروسکی در محله راه آهن

همزمان با هفته ملی کودک،سومین اجرای نمايش عروسکی در محله راه آهن برای کودکان خانه فرهنگ رز و فرهنگسرای شهيد رجایی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ نمايش عروسکی با هدف ارتقاء مفاهیم شهروندی و ایجاد شور، نشاط و سرزندگی در کودکان توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

بنابراین گزارش؛پنج نمایش عروسکی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و فضایی مفرح و شاد برای کودکان در نواحی منفصل شهری و محلات شهر قزوین در هفته ملی کودک در حال برگزاری است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط