سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

قاسمی،

اجرای نقاشی دیواری کودک در نواحی منفصل شهری

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، به مناسبت روز ملی کودک در نواحی منفصل شهری و برخی از مدارس شهر نقاشی دیواری اجرا شده است.

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، به مناسبت روز ملی کودک در نواحی منفصل شهری و برخی از مدارس شهر نقاشی دیواری اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان تصریح کرد: به مناسبت هفته ملی کودک برنامه های متنوعی در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای نقاشی دیواری با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در نواحی منفصل شهری از جمله ناحیه مشعلدار و مدارس مختلف به مناسبت هفته ملی کودک صورت گرفته است.

 

تصاویر مرتبط