شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

در هفته کودک و در منطقه نمونه گردشگری باراجین افتتاح شد؛

اتاق سلامت خانواده و اتاق مادر و کودک و سرویس بهداشتی مادر و کودک

به مناسبت هفته ملی کودک  و با حضور رییس واعضای شورای اسلامی شهر قزوین ، شهردار قزوین ، معاونین ،مدیران مناطق و سازمانهای شهرداری و جمعی از مدیران شهری اتاق سلامت خانواده و اتاق مادر و کودک و سرویس بهداشتی مادر و کودک در منطقه نمونه گردشگری باراجین افتتاح شذ . همچنین در این هفته مرکز آموزش های شهروندی با موضوع آشنایی کودکان با مفاهیم حقوق شهروندی در محله شهرک عارف شهر قزوین نیز تجهیز و راه اندازی شد.

تصاویر مرتبط