حامیان شهر دوستدار کودک

 • - استانداری قزوین
 •  

- کمیته تخصصی بانوان و خانواده ذیل کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده از شورای برنامه ریزی توسعه استان

 • گروه کاری پایش و ارزیابی
 • گروه کاری حمایتی و هماهنگی
 • گروه کاری آموزش و اطلاع رسانی
 • گروه کاری حقوقی و قضایی
 •  
 • - سازمانها، نهادهای عمومی و دولتی استان قزوین 
 •                 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین
 •                 اداره کل بهزیستی استان
 •                 کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان قزوین
 •                 و ...
 •  

          -شورای اسلامی شهر قزوین

 

 • - معاونت ها و سازمان های شهرداری قزوین
 •  
 •  
 • - سازمانهای مردم نهاد (NGO) شهر قزوین       
 •  
 • - اساتید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شهر قزوین
 •  
 •  
 • - شهروندان