پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی

 

- انجام تست ­های سلامت روان ویژه نونهالان و کودکان

 

- انجام اقدامات اجرائی، تامینی، تربیتی در راستای منع کار کودکان و منع تکدی گری، چرا که برابر قانون فرد زیر 18 سال نباید در فرآیند کار قرار گیرد به همین لحاظ اکیپ های اجرائی حوزه شهرداری در صورت مشاهده این کودکان آنها را با مهربانی و رأفت جمع آوری و برای ارائه خدمات مالی و بهداشتی و آموزشی و غیره تحویل بهزیستی می دهند.

 

- اجرای طرح عابریار با استفاده از حاجی فیروز و تن پوش های عروسکی

 

- فراهم آوردن جنگهای ترافیکی داخل بوستان های سطح شهر در راستای پربار شدن اوغات فراغت کودکان و نوجوانان. ضمن بهره بردن از فضای شاد، آموزش مسائل ترافیکی همراه با بازی و سرگرمی با رویکرد موضوعات ترافیکی حاصل گردد.

 

- بازپیرایی و احیاء سرای سعدالسلطنه ( بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده ایران) و دعوت و حضور دانش آموزان در این مجموعه و آشنایی آنها با آداب و سنن و . . .

 

- اجرای برنامه نمایش عروسکی با موضوعات ایمنی به مناسبت هفته آتش نشان به همراه توزیع انواع جوایز آموزشی با آموزش 8010 نفر ساعت آموزش طی دو روز

 

- فراهم آوردن جنگهای ترافیکی داخل بوستان های سطح شهر در راستای پربار شدن اوغات فراغت کودکان و نوجوانان. ضمن بهره بردن از فضای شاد، آموزش مسائل ترافیکی همراه با بازی و سرگرمی با رویکرد موضوعات ترافیکی حاصل گردد.

 

- تهیه فیلم آجر سخنگو در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه ویژه گروه سنی کودک

 

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •