اعضای دبیرخانه شهر دوستدار کودک

 

- سید حسین حاج سید جوادی، مدیر طرح های تفصیلی و اجرایی

 

- الهام کاکاوند، کارشناس شهرسازی و دبیر شهر دوستدار کودک

 

- زینب محبی، مسوول روابط عمومی معاونت  معماری و شهرسازی و شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین

 

 - زهرا صباغی، کارشناس شهرسازی

 

- ندا زرکش، کارشناس شهرسازی

 

- گلوریا عصار، کارشناس شهرسازی