-کارگروه فرهنگی اجتماعی:

 

اعضای کارگروه:

مهدیه السادات قافله باشی (عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین)، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قزوین، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، رئیس حوزه هنری استان قزوین، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین، مدیران مناطق سه گانه شهرداری قزوین، ‌ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین

 

- کارگروه معماری، شهرسازی و محیط زیست:

 

اعضای کارگروه:

سیده منیره قوامی (عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین)، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین ، مدیران مناطق سه گانه شهرداری قزوین

 

- کارگروه خدمات شهری، ترافیک و سلامت:

 

اعضای کارگروه:

زهرا یوسفی (عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین)، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، مدیرکل سازمان بهزیستی استان قزوین، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین، سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین ، مدیران مناطق سه گانه شهرداری قزوین