-کارگروه فرهنگی اجتماعی:

 

اعضای کارگروه:

 رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و بانوان شورای شهر قزوین، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قزوین، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، رئیس حوزه هنری استان قزوین، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین، مدیران مناطق سه گانه شهرداری قزوین، ‌ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین

 

- کارگروه معماری، شهرسازی و محیط زیست:

 

اعضای کارگروه:

رئیس کمیسیون شهرسازی، املاک و حقوقی شورای شهر قزوین، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین، مدیران مناطق سه گانه شهرداری قزوین

 

- کارگروه خدمات شهری، ترافیک و سلامت:

 

اعضای کارگروه:

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بانوان شورای شهر قزوین، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیرکل سازمان بهزیستی استان قزوین، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین، مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین، مدیران مناطق سه گانه شهرداری قزوین